Fanfare orkest

De fanfare werd gesticht op 22 maart 1903, als de derde fanfare in de kleine gemeente Malderen. In de zomer van 1903 werd deelgenomen aan het Festival te Liezele, met een eerste prijs van 50 Belgische frank als resultaat. Die financiële hulp stak de jonge vereniging een hart onder de riem en Concordia hield stand.

Geboren uit een samenraapsel van de bestaande muziekverenigingen was er ijver, toewijding en energie nodig om de nieuwe fanfare tot één geheel te brengen. In de volksmond werd de nieuwe fanfare "Het Krapsel" genoemd.

Het eerste merkwaardig feit in de bestaansgeschiedenis was de viering van het 25-jarig bestaan in 1928. In dit zilveren jubileumjaar werden serenades gebracht bij de vier overblijvende stichters, nl. André Moyens, Jan Plaetinckx, Henri De Potter en Edward Van Aken. Redevoeringen werden gehouden en eensgezind klonk de spreuk "Buigen wel, breken nooit". Voor deze viering werd door de eigen leden een prachtig nieuw vaandel vervaardigd (de eerste vlag was tijdens oorlog van 1914 - 1918 verdwenen).

De eerste prestatie na de oorlog van 1940 - 1945, was de deelname met de plaatselijke N.K.B. (weerstandsgroep) aan de optocht in Sint-Niklaas, juist na de bevrijding. Dit was meteen het sein voor een grote uitbreiding van de vereniging. Het bestuur werd aangepast en het ledenaantal groeide aanhoudend. De benaming "Concordia" haalde weldra de bovenhand.

Na de Tweede Wereldoorlog werd gestart met een jaarlijks muziekconcert dat gegeven werd op de zondag voor Pasen (Palmzondag).

1949      Aankoop van een "kepie" voor de muzikanten.
1953      Benoeming tot Koninklijke Fanfare.
1954      Muziekwedstrijd op 29 en 30 mei, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan en de benoeming tot Koninklijke Maatschappij. Eerste deelname aan muziekwedstrijden en Provinciaal Tornooi van Brabant.
1964      Viering van het zestigjarig bestaan met een jubileumfestival en een Nationale Muziekwedstrijd op 14, 21 en 22 juli.
1968      Aankoop eerste uniform voor muzikanten en bestuursleden.
1970      Deelname aan het Nationaal Muziektornooi van de stad Antwerpen: eerste prijs met grote onderscheiding en de gouden medaille.
1971      Na bijna een halve eeuw in lokaal “Dry Ster” te hebben gerepeteerd en gefeest, nam de fanfare op 11 juni 1971 haar intrek in het Gildenhuis.
1974      Stichting van een trommel- en majorettekorps.
1975      Tweedaagse verplaatsing naar de stad Rouen in Frankrijk voor het opluisteren van de Jeanne d'Arc-feesten, met concerten en optochten.
1976      Geklasseerd in ere-afdeling van het Nationaal Muziekverbond van België. Eerste optreden van de jeugdfanfare.
1977      Nationaal Muziektornooi van de stad Antwerpen: onderscheiding met zilveren medaille.
1978      Op 13 en 14 mei 1978 werd het 75-jarig bestaan gevierd. Gouden medaille op het Provinciaal Tornooi in ere-afdeling.
1979      Voor de tweede maal uitgenodigd door de stad Rouen om deel te nemen aan de Jeanne d'Arc-feesten.
1982      Provinciaal Tornooi Brabant: gouden medaille in ere-afdeling.
1983      Laureaat op de Internationale Stapmarsenwedstrijd te Izegem.
1986      Provinciaal Tornooi Brabant: gouden medaille in ere-afdeling. Laureaat op de Internationale stapmarsenwedstrijd te Izegem.
1988      Laureaat op de Internationale stapmarsenwedstrijd te Izegem.
1990      Derde deelname aan het Nationaal Muziektornooi van de stad Antwerpen: eerste prijs met lof van de jury en de gouden medaille.
1992      Provinciaal Tornooi Brabant: gouden medaille in ere-afdeling. Provinciaal Kampioen ere-afdeling Fedekam Brabant (oktober).
1993      Nationaal Kampioen ere-afdeling Fedekam (maart).
2000      Nationaal Kampioen K.M.V.B.
2001      Deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade: 3de divisie.
2002      Provinciaal Tornooi Vlaams-Brabant: ere-afdeling.
2003      Provinciaal Tornooi VLAMO Vlaams Brabant: ere-afdeling.
2005      Provinciaal Tornooi Vlaams Brabant: ere-afdeling. Deelgenomen aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade: 3de divisie.
2008      Provinciaal Kampioen Vlaams-Brabant: ere-afdeling. Nationaal Kampioen: zilver medaille in ere-afdeling.
2009      Start van onze 1ste jaarlijkse kwis.
2010      Uitdaging en berekend risico van formaat: de organisatie van een concert met de befaamde groep “Mnozil Brass”.

Dirigenten vanaf 1903: De Boeck Henri, Bertin, Caluwaerts Jozef, Keymolen Jan, Van der Roost P., Van Regemoorter Frans, Van Hout Willem (van 1982 tot 1998), Scheepers Danny (van 1998 tot 2015) en sindsdien Pieter Delaere.