Historie Familie Van Riet

Muziek en vooral Concordia, of 't Krapsel zoals de fanfare ook wel in de volksmond werd genoemd, liepen als een rode draad door de  familie Van Riet en omgekeerd.  Vader Frans, met muziek in het bloed geboren, was een pionier van de in 1903 opgerichte muziekvereniging.  Als één van de bezielers van Concordia legde hij mee de basis voor een bloeiende periode.  Het enthousiasme van vader Frans was zo groot en werkte zo aanstekelijk op zijn kinderen dat zijn zeven zonen allemaal op hun 17de of vroeger, lid van de fanfare werden.  5 van ‘De mannen van Naessens’ (afgeleid van overgrootvader Ignatius) waren muzikant, die uiteenlopende instrumenten bespeelden van bugel over bariton tot bas, en 2 waren erelid.

Vrouwelijke muzikanten bij een dorpsfanfare bestonden toen nog niet (kwestie van emancipatie), maar was dat wel het geval geweest, dan waren er wellicht van de 5 dochters uit het gezin ook enkele muzikante geworden.  Het Van Riet-septet (in Amerika zou men hen misschien ‘The Magnificent Seven’ genoemd hebben) werd in 1987 in de bloemetjes gezet omdat ze op dat moment samen 500 jaar oud waren: Eugene (82), Jozef (78), Jan (76), Alfons (70), Pieter (67), François (65) en Maurice (62), maar ook en vooral, omdat ze samen 373 jaar deel uitmaakten van de fanfare.

Het meest gekende lid binnen de fanfare van de familie Van Riet zal ongetwijfeld Alfons, of Fons zoals hij werd genoemd, blijven. In 1945 werd hij penningmeester en in 1964 werd hij, in opvolging van Prosper Aerts, de zevende voorzitter van Concordia.  Fons zou uiteindelijk tot 1997 , ‘als overste bij zijn soldaten blijven’, zoals hij zelf wel eens zei. Na een voorzitterscarrière van 33 jaar werd hij opgevolgd door de huidige voorzitter, Franky Vereecken.

 

Ann Van Riet