Wie zijn we?

De Koninklijke Muziekvereniging Concordia Malderen, alias ‘Het Krapsel’,

De Koninklijke Muziekvereniging Concordia haalt dit jaar de kaap van 115 jaar.  Gesticht in 1903, als derde fanfare in de gemeente Malderen, was Concordia oorspronkelijk een samenraapsel van de reeds bestaande andere muziekverenigingen.  Vandaar ook de in-de-volksmond-gebruikte-naam ‘Het Krapsel’. In 1953 werd aan de vereniging het predicaat Koninklijk verleend en in 1976 werd de fanfare geklasseerd in de ere-afdeling van het Koninklijk Muziekverbond van België.

Tijdens het 115-jarig bestaan nam de muziekvereniging deel aan optochten en wedstrijden in binnen- en buitenland met mooie herinneringen en resultaten als gevolg. Zo werd er tweemaal deelgenomen aan de optocht in Rouen ter gelegenheid van de Jeanne d’Arc-feesten en werden er  gouden medailles behaald op het provinciaal tornooi van Brabant en tijdens het nationaal muziektornooi van de stad Antwerpen. In resp. 1993 en 2000 werd Concordia nationaal kampioen in resp. de ere-afdeling van Fedekam Vlaanderen en het Koninklijk Muziekverbond van België. Op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade, waaraan meerdere malen werd deelgenomen de laatste 20 jaar, werd in 2018 86,7 % behaald in de 2de afdeling voor fanfare.

Deze mooie resultaten werden behaald onder de leiding van verschillende dirigenten nl. Frans Van Der Roost, Frans Van Regemoorter, Willem Van Hout en Danny Scheepers in het recente verleden en vanaf 2015 Pieter De Laere. De meest recente ‘kapiteins’ die ‘het muzikaal schip’ in de goeie richting hielden en nog houden zijn de voorzitters Jean Plaetinck, Frans Van Riet, Fons Van Riet en sinds 1997 Franky Vereecken.

Tijdens dit lange bestaan werden er in de schoot van de ‘moedervereniging’ Concordia 3 jeugdfanfares opgericht (in de jaren ’60, ’70 en ‘90). Bovendien werd er in 1974 gestart met een trommel- en majorettekorps, wat in die jaren eigen was aan zowat elke zichzelf respecterende fanfare.

De huidige jeugd- of instapfanfare Concordia is ontstaan in 1994 en stond vanaf het prille begin tot 2017 onder leiding van Peter Cnapelinckx. Ondertussen werd de fakkel doorgegeven aan een jeugdig duo nl. Paulien Vereecken en Jonas Violet. Het doel van de instapfanfare is om op een jeugdige, vlotte manier onze jonge en onze minder-jonge, maar nieuwe muzikanten, voor te bereiden op hun plaats aan de pupiter bij de ‘grote fanfare’.  De leden van de jeugd- of instapfanfare worden enerzijds individueel begeleid binnen de muziekvereniging maar anderzijds wordt er ook veel belang gehecht aan de scholing in de muziekacademie. Er wordt dan ook nauw samengewerkt met de muziekacademies van Londerzeel en Buggenhout.  De instapfanfare heeft in het verleden dan ook reeds uitstekende muzikale prestaties neergezet, met als hoogtepunt het behalen van de titel van Kampioen van België in de 2de afdeling.

Vandaag, in 2018, speelt de muziekvereniging Concordia in de ere-afdeling binnen VLAMO (Vlaamse Amateur Muziek Organisatie) en bestaat uit een groep erg gemotiveerde muzikanten van uiteenlopende leeftijden. Deze ploeg wordt omringd door een groot aantal enthousiaste fans en geleid door een gedreven, jonge dirigent Pieter Delaere.

Het belangrijkste voor onze muziekvereniging is het bereikte muzikale niveau minimaal te behouden of beter nog, verder te verhogen. En dit, als het ware, als één grote familie.  Wat is er immers mooier dan te musiceren in een enthousiaste groep, waarbij met elkaar omgegaan wordt in vriendschap en vertrouwen. Op die manier wordt ‘samen muziek maken’ een van de mooiste hobby’s die men kan beoefenen. De leuze van Concordia is dan ook : WAAR WOORDEN EINDIGEN BEGINT MUZIEK !

Ben je geïnteresseerd om eens te komen kijken en kennis te maken met onze vereniging of wil je graag meespelen?
Geef ons dan gerust een seintje via ons contactformulier.
Repetitiedag: Elke Woensdag 20.00h - 21.45h
Repetitiezaal: Zaal Concordia, Handelsstraat 80, 1840 Malderen
Voorzitter Franky Vereecken - Secretaris Eric Mertens