Instapfanfare

De Koninklijke Muziekvereniging Concordia, gesticht in 1903, heeft de kaap van de 100 jaar overschreden. In deze tijdspanne waren er achtereenvolgens 3 jeugdfanfare's. In de schoot van de moederfanfare Concordia en onder diens hoede werd op 3 april 1961 een "Bestuur der jonge muzikanten" opgericht. De voorzitter van dit bestuur was Jan Heymans, thans mede-ondervoorzitter van de Koninklijke Fanfare Concordia. Zij vertegenwoordigden een jeugdorkest(band) van 18 à 20 jarigen en traden vooral op als muzikale begeleiding bij de uitstappen van de Merchtemse Steltenlopers.

In september 1974 ontstond uit een nieuwe lichting jeugdige muzikanten, jongens en meisjes onder leiding van  dirigent Marcel Mosselman. Tevens werd er gestart met een trommel- en majorettekorps, wat in die jaren eigen was aan zowat elke zichzelf respecterende fanfare. Zij stonden respectievelijk onder leiding van Charly Mosselman en Roger Goossens. Er werd een jeugdbestuur samengesteld, met als voorzitter Rony Hermans, dat instond voor de werking en de financiering, evenals voor de coördinatie naar de "grote" fanfare.

De jeugdfanfare samen met het trommel- en majorettekorps gaf concerten op de pensenkermissen bij naburige fanfares, trad op tijdens de pauze van de jaarlijkse KAJ-cross in Malderen en had zijn eigen sinterklaasconcert begin december. De werkingsgelden werden verder gehaald uit de jaarlijkse tombola, een kaas- en wijnavond en het reservenummer van de Lotto. Op het einde van het werkjaar werd een etentje voorzien dat werd afgesloten met een TD, waarop een discobar zorgde voor het nodige dansplezier. Steevast hing er een briefje op de deur "Privaat feest".

Wat thans nog rest van het jeugdinitiatief van toen is onze jaarlijkse fietstocht die voor het eerst plaatsvond op 5 juli 1980 en de verkiezing van prins, prinses en groep Carnaval van Concordia die op 12 februari 1983 de 1ste maal werden verkozen. De huidige jeugd- of instapfanfare Concordia is ontstaan op 9 september 1994 en staat vanaf het begin onder leiding van Peter Cnapelinckx. De jeugdwerking staat onder het toeziend oog van de VZW Muziekvereniging Concordia en heeft tot doel op een jeugdige manier onze jonge muzikanten voor te bereiden op hun plaats aan de pupiter bij de K.F. Concordia.

Zij worden hierbij enerzijds individueel begeleid binnen de fanfare, maar anderzijds wordt er ook veel belang gehecht aan de scholing in de muziekacademie. Haar eerste muzikale concertstappen zette de huidige instapfanfare op 7 mei 1995 op het jeugdfestival in Westrode. Inmiddels werden reeds enkele uitstekende muzikale prestaties neergezet zoals het voorbereidingstornooi in Grimbergen waar 89% werd behaald en het Provinciaal Muziektornooi in Wemmel in tweede afdeling waar 90% werd behaald. Ons voorlopig hoogtepunt is echter 26 oktober 2002 waar onze instapfanfare de titel van Kampioen van België behaalde in de 2de afdeling met 89,93%. Andere ontspannende, periodiek weerkerende activiteiten die wij organiseren zijn een bowling of schaatsnamiddag, fietstochten, en 'last but not least' muziekkampen waar in een gemoedelijke sfeer wordt gewerkt aan het programma voor ons dubbelconcert, brunchconcert of andere binnen- of buitenlandse optredens.

Om onze aanpak van de allerkleinsten nog meer te verbeteren werd er in 2002 gestart met lessen ritmiek en notenleer. Onze 6 en 7 jarigen, de "Concordiaantjes", maken een volwaardige groep uit binnen onze fanfare. Zij kunnen in de toekomst zorgen voor Concordia's verder muzikale opbouw.

2004 Provinciaal Tornooi Vlaams Brabant: 2de afdeling

2007 Provinciaal Tornooi Vlaams Brabant: 2de afdeling Nationaal Kampioen: 2de afdeling

2009 Provinciaal Tornooi Vlaams Brabant: 2de afdeling

2010 Start van onze 1ste zeepkistenrace